Opplever du at dekkene slites ujevnt eller drar styringen i en bestemt retning når du kjører. Da bør du få kontrollert hjulstillingen på bilen din. Bil i Nord har en fast lav pris på hjulstillingskontroll. Kontrollen koster kun kr 1990,-

Når vi foretar en firehjulsjustering sjekker vi vinklene på hjulene med avanserte måleinstrumenter, etter produsentens forskrifter. Vanligvis kan vinklene justeres.


Det er flere gode grunner til å kontrollere bilens hjulstilling jevnlig:

1. Feil hjulstilling påvirker dekkenes levetid

Dekk med ujevn slitasje må byttes fortere enn man ellers hadde trengt.

2. Feil hjulstilling øker drivstoff-forbruket

Vi har sett eksempler på at skeiv hjulstilling får bilens motor til å jobbe hardere, og da øker også drivstoff-utgiftene.

3. Feil hjulstilling påvirker trafikksikkerheten

Med ujevnt slitte dekk kan bilen oppføre seg uvant i kritiske unnamanøvrer og bremselengden kan forlenges. At bilen får dårligere kjøreegenskaper påvirker dermed trafikksikkerheten.