Bil i Nord er et av Nord-Norges største bilkonsern. Konsernet er representert i Tromsø, Finnsnes, Harstad, Narvik, Sortland, Svolvær, Leknes, Bodø, Mo i Rana og Mosjøen. Alle avdelinger tilbyr bilsalg, verkstedtjenester, bilpleie, dekkhotell og tilbehør – og reservedelssalg. Bil i Nord er sertifisert gjennom ISO 14001 og 9001 for hhv. miljø og kvalitetsledelse, og er med det vant til å etterleve høye krav og har styringssystemer for å følge opp disse. Vi er svært opptatte av å drive i tråd med gjeldende lover og forskrifter, og vi jobber for å opprettholde et arbeidsmiljø som er i samsvar med lover og regler for helse, miljø og sikkerhet.

Når det gjelder åpenhetsloven, så er den implementert i ledelsessystemet vårt og vil jobbes med kontinuerlig.

Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Loven innebærer også at virksomheter må kunne gi allmenheten tilgang på informasjon om disse forholdene, og arbeidet virksomhetene gjør for å sikre dette. Åpenhetsloven bygger på OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.

Bil i Nords arbeid med oppfølging av leverandører og forretningspartnere i tråd med åpenhetsloven

Vi tar åpenhetsloven på alvor, og vi jobber kontinuerlig med kartlegging av våre leverandører og forretningspartnere. Vår kartlegging er basert på OECDs modell for aktsomhetsvurderinger. Dette innebærer bl.a. en risikobasert tilnærming for å vurdere etterlevelse av menneskerettigheter og ivaretakelse av anstendige arbeidsforhold hos våre leverandører og forretningspartnere. OECDs retningslinjer anerkjenner og fremmer det positive bidraget bedrifter kan gi til økonomisk, miljømessig og sosial utvikling, men anerkjenner også at næringsvirksomhet kan ha negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø.

Last ned styret erklæring om åpenhetsloven (PDF, 1001KB)