Bil i Nord  har de årene har de opplevd en enorm utvikling i folks holdninger til miljø og bærekraft.

– Folk har et økende fokus på hvordan de påvirker miljøet rundt seg. Det gjelder også Bil i Nord og importørene våre i Volvo, Ford og Polestar. Vi leter hele tiden etter forbedringer på miljøområdet. Da må avfallet håndteres effektivt og riktig, sier Mads Joar Steinholm, leder for delelageret hos Bil i Nord Tromsø. 

Utviklingsorientert

Det sterke miljøfokuset ledet i 2015 til et samarbeid med avfallsleverandøren Perpetuum. Sammen har de utviklet en avfallsløsning som er tilpasset driften til den tradisjonsrike bilforhandleren. 

– Bil i Nord er en utviklingsorientert kunde. Vi har hatt tett dialog rundt hvordan god avfallshåndtering kan redusere miljøfotavtrykket. De er langt fremme, og skiller seg ut som en særlig bevisst aktør på dette området. De er ledende innenfor sin bransje, sier salgssjef Johannes Matsson i Perpetuum Mobile. 

Behov for totalleverandør

For Bil i Nord var behovet for en totalleverandør for avfallstjenester avgjørende for valget av Perpetuum som samarbeidspartner.

– For oss var det utslagsgivende at Perpetuum kunne være en totalleverandør for alt vårt avfall. Vi forholdt oss til 3-4 ulike kontaktpersoner før vi kom til Perpetuum. Nå har vi et fast telefonnummer vi ringer, og da tar de saken videre. Det løser seg alltid. Slik må det være for at dette skal fungere enkelt og effektivt, sier Steinholm og legger til: 

– Servicegraden betyr også mye for oss. Det er vanlige folk du snakker med og de har en folkelig tone, selv om de er en viktig og profesjonell partner. Det setter jeg pris på. I tillegg er de lett på foten når det er noe vi har behov for. De ordner det aller meste. Vi skryter ofte av samarbeidet med Perpetuum. Det er godt å kunne ringe Johannes eller Helge når vi har spørsmål.

BÆREKRAFT: – Vi har bærekraft på dagsorden i hele konsernet, sier Mads Joar Steinholm, leder for delelageret hos Bil i Nord Tromsø. Her med PST Laila Ingelin Jakobsen.

Bærekraft på dagsorden

Bil i Nord har 10 avdelinger i Nord-Norge, fra Mosjøen til Tromsø. Alle avdelinger måler sorteringsgrad og loggfører dette i internkontrollsystemet. 

– Vi har bærekraft på dagsorden i hele konsernet. Det kommer stadig nye krav fra importørene, men det er vårt eget fokus som setter standarden. Det er en viktig del av arbeidet i alle våre avdelinger, sier Steinholm. 

Positive miljøeffekter

I Tromsø sorterte og leverte de 95 tonn avfall i 2021. Av dette var 70 tonn næringsavfall, mens 25 tonn var farlig avfall. Dette er spillolje og annet oljeholdig avfall fra de bilene Bil i Nord reparerer. I tillegg leverer de bl.a. gammelt drivstoff, kjølevæske og batterier til gjenvinning. 

– Farlig avfall er et negativt ladet ord, men når en klarer å skille dette avfallet fra det ordinære avfallet, oppnår en positive miljøeffekter. Andelen farlig avfall viser at Bil i Nord har gode løsninger for sortering og håndtering av avfallet. Denne løsningen er tilpasset driften og skal være enkel å bruke i det daglige arbeidet, sier Matsson. 

AVFALL: I Tromsø sorterte og leverte de 95 tonn avfall i 2021.

Kultur for bærekraft

Sammen med Perpetuum har de utviklet løsninger med sortering av avfall i en rekke ulike fraksjoner. Her tar de ansatte ansvar for at systemet fungerer. 

– Vi sorterer trevirke i egen kontainer. I tillegg sorterer vi ut stål, plast, papp og restavfall. Vi har flere ulike beholdere og komprimatorer. Vi driver med aktiv kildesortering og vi ønsker å være dyktige på dette, sier Steinholm og legger til:

– Det er ikke noen som kontrollerer at avfallet blir riktig sortert. Her tar den enkelte medarbeider ansvar. Vi har et bygg som gjør det litt komplisert å få avfallet til riktig kontainer, men vi lykkes godt. Mange er opptatt av dette. Vi har en god kultur for bærekraft.

Diplom på kontorveggen

Selv har han diplom fra Perpetuum hengende på kontorveggen. 

– Jeg har tatt kurs i farlig avfall hos Perpetuum. Det var et veldig fint kurs som ga innsikt i de ulike avfallskodene og hvordan en deklarerer avfall. I tillegg ga det en bra innføring i hva farlig avfall er og hvordan det skal håndteres. Jeg har ikke mange diplomer på kontoret, men en er fra dette kurset, avslutter Steinholm.